DOI: https://doi.org/10.15802/etr.v0i7.42301

Tramway traction substation miniaturization. Selected issues

I. Chrabąszcz, M. Dudzik, J. Prusak, W. Stec

Abstract


The article addresses based on an existing section of a tram line the evaluation of the capability to substitute an existing tram substation (as a civil structure) with several smaller ones.
Replacement of the central tramway substations by smaller ones, situated along the tram line in the shorter distances would allowed to enter the two-sided power supply of the catenary, ensuring alignment substation loads, reducing the voltage drop on the contact line system and thus the power loss.

The article highlights some of the issues that are associated with the selection of the amount of rectifier units for the miniaturized tram traction substations.

Results presented in the article  traction load currents were simulated for the real power supply parameter.

Keywords


tram; traction; substations; rectifier; miniaturization

Full Text:

PDF

References


Wojcieszak J.: Komunikacja tramwajowa w Polsce. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 9/2003, str. 31 – 50.

Verkehr auf Schienen: Herausforgerungen an die Elektrotechnik, Siemens – Aktiengesellschaft – Berlin, Muenchen 1979.

Mierzejewski L., Szeląg A., Gałuszewsk M.: System zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1989.

Chrabąszcz I., Prusak J., Drapik S.: Trakcja elektryczna prądu stałego. Układy zasilania, Podręcznik INPE dla elektryków, zeszyt nr 27, Bełchatów 2009.

Kałuża E., Bartodziej G., Ginalski Z.: Układy zasilania i podstacje trakcyjne. Politechnika Śląska, Skrypty uczelniane nr 1220, Gliwice 1985.

Dokumentacja obszaru zasilania prostownikowej podstacji trakcyjnej, „Reja”. ZIKiT w Krakowie.

Stec W.: Ocena wartości prądów obciążenia kabli zasilaczy i kabli powrotnych tramwajowych podstacji trakcyjnych w aspekcie miniaturyzacji tych podstacji. Praca magisterska. Politechnika Krakowska 2011.

Rysunek ofertowy prostownika PD-12/08k firmy Woltan.

Zespół prostownikowy 12-pulsowy. Prospekt firmy Enika.


GOST Style Citations