Generacja zaburzeń radioelektrycznych na styku pantograf - przewód jezdny

Authors

  • A. Białoń
  • A. Dłużniewski
  • A. Kazimierczak
  • M. Laskowski

DOI:

https://doi.org/10.15802/etr.v0i5.24315

Keywords:

zaburzenia radioelektryczne, sieć trakcyjna, odbierak prądu, pojazdy trakcyjne

Abstract

Typowym przykładem ruchomego zestyku ślizgowego typu nierozłącznego jest współpraca nakładek ślizgacza z przewodem jezdnym w pantografowym odbieraku prądu. Wzajemne współdziałanie stykających się powierzchni odbywa się przy udziale tarcia zewnętrznego w wyniku istnienia siły dociskającej normalnej oraz siły stycznej powodującej przemieszczanie się powierzchni względem siebie.

Poziom zaburzeń radioelektrycznych wywołany procesem komutacji stosunkowo mało zależy od mocy przenoszonej przez dane obwody elektryczne. Znacznie większe znaczenie ma sposób i rodzaj komutacji, jakość i rodzaj elementów biorących w niej udział oraz własności obwodów. Przeprowadzone pomiary poziomu zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez styk odbieraka prądu z przewodem jezdnym w funkcji prądu po-bieranego przez pojazd potwierdziły omawianą zależność.

Podczas dynamicznej współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną występują przypadki utraty styczności nakładek stykowych z przewodem jezdnym i prąd przepływa przez palący się łuk elektryczny.

Na temat zjawisk związanych z łukiem elektrycznym jest dużo opracowań, natomiast wytwarzanie zaburzeń radioelektrycznych wskutek pojawiania się łuku jest traktowane marginesowo. Wynika to z faktu, że jest to zjawisko przejściowe i wszystkie stosowane środki zmierzają do jego eliminacji.

Artykuł opisuje problemy związane z generacją zaburzeń radioelektrycznych na styku odbierak prądu trakcyjnego (pantograf) – sieć trakcyjna. Omówiono główne warunki powstawania tego typu zaburzeń, jak również podstawowe czynniki mające wpływ na poziom tych zaburzeń. Opisano wpływ warstw nalotowych i łuku elektrycznego na poziom zaburzeń radioelektrycznych. Przytoczono dane z badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych.

References

Miłkowska M., Zestyki elektryczne w telekomunikacji, WNT, Warszawa, 1970.

Charoy, Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. Zasady i porady instalacyjne, Tom I. Źródła, sprzężenia, skutki, WNT, Warszawa, 1999.

Ruszel P., Półprzewodnikowe przyrządy przełączające źródłem szerokopasmowych zakłóceń elektromagnetycznych, Pomiary, Automatyka i Kontrola, Nr 2, 1997.

Ochocki B., B. Szydłowski, Technika przekaźnikowa – podstawowe informacje techniczne. Część III, Napędy i Sterowanie, Relpol, Nr 12, str. 30-31, 2009.

Wyderka S., Ograniczanie przepięć łączeniowych w układach sterowania zawierających elementy indukcyjne, Elektro.Info, Nr 5, 2007.

Downloads

Published

2014-05-06

Issue

Section

Electromagnetic Compatibility