Calculation of energy saving potential by controlling the flow of trains on the P-K section

Authors

  • В. Г. Кузнецов Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Academician named after Academician V. Lazaryan, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4165-1056
  • А. В. Кравцов Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Academician named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/etr.v0i15.155698

Keywords:

traffic timetable, energy saving, traction power system, power losses, traction network

Abstract

The paper analyzes the energy saving potential of the traction power system by adjusting the unevenness of the flow of trains for the electrified section. The comparison of two train schedules with different non-uniformity according to the criterion of electric power losses in the traction network is considered. Considered the current timetable of trains on the section of power supply. For the current timetable, the power losses in the traction network was calculated. An adjusted train timetable is proposed, in which the index of unevenness is smaller. The current and proposed timetable of trains is compared on the criterion of electric power losses in the traction network. The amount of electricity losses in the elements of the power supply system is a determining factor for assessing the efficiency of the power supply and electricity consumption processes in any power supply system. The coefficient of variation is proposed as an indicator of uneven flow of trains.

Reducing power losses in the traction network is possible by adjusting the traffic flow unevenness indicators. The less uneven flow of trains is the less electric power loss in the elements of the traction power system. It was proposed the corrected train flow timetable. It was established the boundaries of the technically accessible potential of energy saving in the traction power supply system due to the correction of the unevenness of the flow of trains on the electrified section. In current s working conditions, railways in Ukraine need to look for ways to save energy with minimal investment. By adjusting the uneven flow of trains, it's possible to  reduce the power losses in the traction network. Setting up energy saving potential allows you to plan the costs of energy-saving measures, rank them according to specified criteria, seek co-financing from financial institutions

References

Kuznetsov,V.G. Otsenka potentsyala эnerhosberezhenyia system эlektrosnabzhenyia tiahy poezdov postoiannoho toka [Assessment of the energy saving potential of DC traction power supply systems] / V.G. Kuznetsov, B.A. Kostiukovskyi // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu „KhPI".-2012.-№26.-S.109-116.

Kuznetsov, V. H.Podkhody k opredelenyiu potentsyala эnerhosberezhenyia zheleznodorozhnoho predpryiatyia [Approaches to the definition of the energy saving potential for a railway enterprise] / V.G. Kuznetsov, N.M. Kovalchuk // Tezy 1-yi naukovo-praktychnoi konferentsii "Enerhooptymalni tekhnolohii pereviznoho protsesu".-2016.-D.:DNUZT.-S.78-79.

Sychenko,V.G. Enerhetyka tiahovykh merezh [Power engineering of traction networks]: monohrafiia / V.H. Sychenko, V.H. Kuznetsov, D.O. Bosyi, O.I. Sablin.-Dnipro:Vyd-vo PF «Standart-Servis»,2017.-210s.

Denysiuk S.P. Enerhozberezhennia ta enerhetychnyi menedzhment u prystroiakh tiahovoho elektropostachannia [Energy saving and energy management in traction power devices] : navchalnyi posibnyk / S. P. Denysiuk, V. H. Kuznetsov, V. H. Sychenko, O. M. Krupynskyi; Dnipropetr. nats. un-t zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana. – Dnipropetrovsk, 2015.– 264s.

Modulnyi trenazher mashynista [Modular simulator of driver]/ A. S. Akulov, K. I. Zhelieznov, O. M. Zabolotnyi, L. V. Ursuliak, Ye. V. Chabaniuk, D. V. Cherniaiev, A. O. Shvets // Lokomotyv-inform. – 2017. – № 7–8. – S. 42–49.

Navchalni modulni trenazhery dlia spetsializovanoi tekhniky [Training modular simulators for specialized equipment] / A. S. Akulov, K. I. Zhelieznov, O. M. Zabolotnyi, L. V. Ursuliak, Ye. V.Chabaniuk, D. V. Cherniaiev, A. O. Shvets. – Lokomotyv-inform. – 2017. – № 11–12. – S. 46–51.

Prohramne zabezpechennia dlia vizualizatsii ta vyvchennia elektrychnykh ta pnevmatychnykh skhem tiahovoho rukhomoho skladu [Software for visualization and study of electric and pneumatic circuits of rolling stock] / A. S. Akulov, K. I. Zhelieznov, O. M. Zabolotnyi, L. V. Ursuliak, Ye. V.Chabaniuk, D. V. Cherniaiev, A. O. Shvets. – Lokomotyv-inform. – 2017. – № 9–10. – S. 44–49.

Kuznetsov, V. G. Doslidzhennia vplyvu pokaznykiv transportnoho potoku na vtraty elektroenerhii v tiahovii merezhi [Дослідження впливу показників транспортного потоку на втрати електроенергії в тяговій мережі] V. G. Kuznetsov, O. M. Poliakh, A. O. Poliakh // Visn. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana. — D., 2011. — Vyp. 36. — S. 84—87

Kalashnykov, K. O. Zmenshennia vtrat elektroenerhii v tiahovii merezhi postiinoho strumu shliakhom vyboru ratsionalnoi dyslokatsii tiahovykh navantazhen [Reduction of electric power losses in the DC traction network by choosing a rational dislocation of traction loads]: avt. dys. k. t. n. / K. O. Kalashnykov ; Dnipropetr. nats. un-t zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana. - D.: Vyd-vo Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, 2014. - 20 s.

Kuznetsov V. G. Upravlinnia transportnym potokom dlia zmenshennia ekspluatatsiinykh vytrat elektryfikovanykh zaliznyts [Transport flow management to reduce the operating costs of electrified railways ]/ V. . Kuznetsov, D. O. Bosyi, K. O. Kalashnykov // Elektryfikatsiia transportu. — 2013. — № 6. — S. 71—79.

Published

2019-10-04

Issue

Section

Energy Saving