Investigation of transient processes in the electric traction drive of under-ground electric locomotives

Authors

  • О. Н. Синчук SHEI "Kryvyi Rih National University", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7621-9979
  • А. Ф. Синолицый SHEI "Kryvyi Rih National University", Ukraine
  • Е. А. Несмашный SHEI "Kryvyi Rih National University", Ukraine
  • В. А. Федотов SHEI "Kryvyi Rih National University", Ukraine
  • М. Л. Барановская SHEI "Kryvyi Rih National University", Ukraine
  • П. В. Лоташ
  • Е. И. Скапа

DOI:

https://doi.org/10.15802/etr.v0i15.155341

Keywords:

battery-trolley locomotive, transient processes, asynchronous electric traction drives, start-braking mode

Abstract

Underground electric locomotive transport of the major ore haulage artery plays a significant role in forming the total prime cost of iron ore materials. The underground electric locomotive transport needs updating; especially in terms of transition to operating new types of electric locomotives equipped with modern highly efficient systems of controlling locomotive operation. Models of electric locomotives and trolleys were used in calculations. These models take into account the elastic properties of an electric locomotive; trolleys and the junction apparatus.

Presents the research results of dynamic processes in the asynchronous electric traction drive and practical solutions of creating the system of automatic control over the electromechanical complex of a biaxial underground battery-trolley locomotive for loading and unloading operations of the mineral haulage cycle at iron ore underground mines. Currently; systems of direct control of traction complexes of electric locomotives; electric traction drives; are the most imperfect in the electric haulage complex at iron ore mines and they hinder the underground electric locomotive transport  development to a great extent. Based on the developed mathematical model; the influence of system-forming parameters on the dynamic properties of the system is revealed: mine "electric locomotives - trolleys". Underground electric locomotive transport automation implies creating an efficient electric traction drives structure; which serves the basis for the control system of the whole traction complex of electric locomotives under both manual and automated modes. Test optimization of transient processes in the electric traction drives is essential in this context.

Author Biographies

О. Н. Синчук, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Department of Automated Electromechanical Systems in Industry and Transport 

А. Ф. Синолицый, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Department of Automated Electromechanical Systems in Industry and Transport

Е. А. Несмашный, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Department of Automated Electromechanical Systems in Industry and Transport

В. А. Федотов, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Department of Automated Electromechanical Systems in Industry and Transport

М. Л. Барановская, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Department of Automated Electromechanical Systems in Industry and Transport

References

Aspects of the problem of applying distributed energy in iron ore enterprises’ electricity supply systems / [О.M. Sinchuk, S.M. Boiko, F.I. Karamanyts та ін.]. – Warsaw: iScience Sp.z.o.o., 2018. – 77 p.

Shakhtnyy elektrovoznyy transport. Teoriya, konstruktsiya, elektrooborudovanie: pod red. d-ra tekhn. nauk, prof. O.N. Sinchuka / I.O. Sinchuk, E.S. Guzov, V. L. Debelyy, L. L. Debelyy. – Krivoy Rog: ChP Shcherbatykh A. V., 2015. – 428 p.

Debelyy V. L. Osnovnye napravleniya razvi-tiya shakhtnogo lokomotivnogo transporta / V.L. De-belyy, L.L. Debelyy, S.A. Melnikov. // Ugol Ukrainy. – 2006. – P. 30–31.

Shakhtar P.S. Rudnichnye lokomotivy. M.: Nedra. – 1982. – 296 p.

Klepikov V.B. Dinamika elektromekhaniche-skikh sistem s nelineynym treniem: monografiya / V. B. Klepikov. – Kh.: Izd-vo «Pіdruchnik NTU «KhPІ»», 2014. – 408 p.

Gerodes G.A. Reguliruemyy tiristornyy elektroprivod s impulsno-fazovym upravleniem v tsepi peremennogo toka rotora / G.A. Gerodes, S.V. Ellis, S.I. Alekhin. // Vestnik Kharkovskogo poli-tekhnicheskogo instituta. – 1980. – №166. – P. 43–45.

Otsenochnye issledovaniya tyagovogo asinkh-ronnogo elektrodvigatelya s ponizhennym napryazhe-niem pitaniya dlya rudnichnogo elektrovoza / O.V. Arsentev, P. R. Baranov, A. D. Vilnin, S. N. Kla-diev. // Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo unive-rsiteta. Inzhiniring georesursov. – 2017. – P. 126–138.

Yang, L. Game and Strategy of China in the World’s Negotiation of Iron Ore Price [Text] / L. Yang, Z. He // 2016 International Conference on Industrial Informatics – Computing Technology, Intelligent Technology, Industrial Information Integration (ICIICII). – 2016. doi: 10.1109/iciicii.2016.0092

Ferrer-Coll, J. Characterisation of electromagnetic properties in iron-mine production tunnels [Text] / J. Ferrer-Coll, P. Angskog, J. Chilo, P. Stenumgaard // Electronics Letters. – 2012. – Vol. 48, Issue 2. – P. 62. doi: 10.1049/el.2011.3133

Wang Y., Liu J._X. Vibration properties of locomotive traction gear excited by load fluctuation // Journal of Traffic and Trans_portation Engineering – 2015. – V. 15. – P. 45–50.

Locomotive wheel slip detection based on multi–rate state identi fication of motor load torque / S. Wang, J. Xiao, J. Huang, H. Sheng // Journal of the Franklin Institute – 2016. – V. 353. – Iss. 2. – P. 521–540.

Sliding mode control of longitudinal motions for underground mining electric vehicles with parametric uncertainties / W. Ye, W. Shen, J. Zheng, D. Honnery, D. Dayawansa // International Journal of Modelling, Identification and Control. – 2016. – V. 26. – Iss. 1. – P. 68–78.

Fuzzy parameter tuning sliding mode control for longitudinal motion of underground mining electric vehicles based on a single wheel model / W. Ye, W. Shen, J. Zheng, D. Honnery, D. Day awansa // International Conference on Advanced Mechatronic Systems. – Melbourne, Australia, 2016. – P. 283–288.

Analysis of variants of differential torque control applied to in duction motor with short–circuited rotor / A.E. Evstratov, V.M. Zavyalov, A.V. Grigoryev, I.Y. Semykina // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2016. – V. 11 (7). – P. 4391–4398.

Modelirovanie dinamicheskikh rezhimov raboty tyagovogo asinkhronnogo elektroprivoda ko-ntaktno–akkumulyatornogo elektrovoza / O. N. Sinchuk, D. A. Shokarev, Ye. I. Skapa // Yelektro-tekhnіchnі ta komp’yuternі sistemi. – 2012. – P. 56–61.

Modes and parameters of functioning of traction electromechanical complexes miner contact electric in iron mines / O. Sinchuk, I. Sinchuk, V. Fedotov, V. Chorna. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2016. – № 6. – C. 22–27.

Somochkin A. B. Porіvnyalniy analіz dina-mіchnikh vlastivostey sistem elektroprivodu rudni-chnogo elektrovoza v kharakternikh rezhimakh / A. B. Somochkin, V. O. Fedotov, Yu. O. Іshchenko. // Problemi energoresursozberezhennya v elektrotekh-nіchnikh sistemakh. Nauka, osvіta і praktika. Naukove vidannya. Kremenchuk: KrNU. – 2015. – № 1/2015 (3). – S. 95–97.

Semochkin A. B. Porіvnyalniy analіz dina-mіki shakhtnogo elektrovozosostava z sistemami tya-govogo privodu RKS і PCh-AD po mozhlivostі avtoma-tizatsії upravlіnnya peremіshchennyam vagonetok pіd roz-vantazhennya / A. B. Semochkin, V. A. Fedotov, L. V. Smenova. // Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferentsіya «Suchasnі metodiki, іnnovatsії ta dosvіd praktichnogo zastosuvannya u sferі tekhnіchnikh nauk» : Materіali konferentsії, m. Lyublіn, Respublіka Polshcha 27–28 grudnya 2017 r. Rіga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2017. – S. 150–154.

Sinchuk O. Development of a system to control the motion of electric transport under conditions of iron-ore mines / O. Sinchuk, I. Kozakevich, V. Fedotov, A. Somochkyn, V. Serebrenikov // Skhіdno-єvropeyskiy zhurnal peredovikh tekhnologіy. – 2017. – Tom 3, № 2 (87). – S. 39–47.

Lure A. I. Polinomialnoe predstavle-nie resheniya uravneniy teorii uprugosti / A.I. Lure. // Problemy mekhaniki tverdogo deformi-rovannogo tela. – 1970. – S. 251–256.

Published

2019-10-04

Issue

Section

Electric Rolling Stock