DOI: https://doi.org/10.15802/etr.v0i13.117876

Ocena pól magnetycznych występujących na przystankach tramwajowych. Analiza wybranego przypadku

A. Jagiełło, W. Hudym, I. Chrabąszcz, K. Nowak, J. Prusak, P. Trębacz

Abstract


W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości indukcji magnetycznej, która może się pojawić na przystanku wybranej linii tramwajowej. Zwrócono również uwagę na przepisy sanitarne określające zagrożenia wynikające z przekroczenia określonych poziomów wspomnianej wielkości fizycznej. Na podstawie wyników badań formułowane są przepisy dotyczące zagrożeń związanych z występowaniem silnych pól magnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości.


Keywords


indukcji magnetycznej; tramwajowej linii; pól magnetycznych

Full Text:

PDF

References


Braun W., Meisel R., Schneider E.: Elektrische und magnetische Felder in der Bahnstromversorgung. Elektrische Bahnen 96 (1998) 7 (str. 222 – 230).

Chrabąszcz Ireneusz, Prusak Janusz, Drapik Sławomir: Trakcja elektryczna prądu stałego. Układy zasilania; Podręcznik INPE dla Elektryków; Zeszyt nr 27; Wydawca: SEP-COSiW w Warszawie; Zakład Wydawniczy „INPE” w Bełchatowie; Listopad 2009.

Drapik Sławomir, Kobielski Andrzej, Prusak Janusz: Wybrane aspekty zmienności obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 4/2010 (str. 27 – 31).

Drapik Sławomir, Kuzniecow Walery, Markowski Paweł, Prusak Janusz, Woszczyna Bartosz: Badanie skali zmienności obciążeń wybranej tramwajowej podstacji trakcyjnej na podstawie rzeczywistych wyników pomiarowych dla spójnego okresu czasowego obejmującego szesnaście tygodni. Logistyka nr 6/17 (str. 1026 – 1035).

Drapik Sławomir, Markowski Paweł, Prusak Janusz, Woszczyna Bartosz: Analiza obciążeń zespołów prostownikowych przed i po wystąpieniu przeciążenia na przykładzie wybranej tramwajowej podstacji trakcyjnej. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12/2015 (str. 427 – 434).

Dziennik Ustaw RP nr 69 z dnia 22 czerwca 1995r., poz. 351: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1995 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (str. 1918, E. Pola magnetyczne stałe i o częstotliwości 50 Hz).

Jaworski B., Dietłaf A., Miłkowska L.: Elektryczność i magnetyzm. Kurs Fizyki, tom II, PWN, Warszawa 1984.

Kotelnikow W. Aleksandr: Problemy elektromagnitnoj ekologii na żeleznodorożnom transportie (Tezisy dokłada). Materiały drukowane Konferencji Naukowo – Technicznej SEP nt. „Oddziaływanie Trakcji Elektrycznej na Środowisko”, Zakopane, 14-16 października 1999, (str. 41 – 43).

Kuznetsov V.G.: Elaboration of methodology for calculation of traction power-supply system with the help of renewal stream theory. [w:] Kuznetcov V.G., Vaiciunas G., Gediminas Technical University, Vilnius 2009 (str. 123 – 128).

Matusiak Ryszard: Teoria pola elektromagnetycznego. WNT, Warszawa 1976.

Mierzejewski Leszek, Szeląg Adam, Gałuszewski Marek: Systemy zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego; Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej; Warszawa 1989.

Nowak Kamil: Trakcja tramwajowa jako źródło pól magnetycznych – ocena zagrożeń. Praca dyplomowa, Politechnika Krakowska, Kraków 2016.

Oćwieja Dominik, Markowski Paweł, Prusak Janusz, Woszczyna Bartosz: Specyfika obciążeń zespołów prostownikowych tramwajowej podstacji trakcyjnej dla kilku wariantów pracy na przykładzie rzeczywistej linii tramwajowej. Materiały drukowane XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2016, Zakopane, październik 2016 (str. 215 – 224).

Podoski J., Kacprzak J., Mysłek J.: Zasady trakcji elektrycznej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980. L14,

Prusak Janusz, Zając Waldemar: Sieci trakcyjne jako źródło pola magnetycznego. Materiały drukowane Konferencji Naukowo – Technicznej SEP nt. „Oddziaływanie Trakcji Elektrycznej na Środowisko”, Zakopane, 14-16 października 1999, (str. 103 – 110).

Zeńczak Michał: Analiza technicznych problemów związanych z dozymetrią pól elektromagnetycznych o częstotliwości przemysłowej. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 543; Instytut Elektrotechniki nr 26; Szczecin 1998.


GOST Style Citations