DOI: https://doi.org/10.15802/etr.v0i13.117798

Efektywność sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu sygnału napięcia generatora udaru kombinowanego

M. Dudzik, R. Mielnik, Z. Wróbel

Abstract


W artykule przedstawiono model generatora udaru kombinowanego w sieciach neuronowych dla potrzeb analizy pracy elementów i układów ochrony przeciwprzepięciowej. Jest to model typu feedforward o jednej warstwie ukrytej z czteroma neuronami. Struktura ta przy wykorzystania algorytmu Leveneberga-Marquardta umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności, nawet w przypadku braku algorytmu optymalizacji struktury sieci. Opracowany model udaru napięciowego siecią neuronową daje możliwość zastąpienia modelu matematycznego generatora. Podejście to umożliwia efektywne wykonywanie obliczeń symulacyjnych skutków przepięć pochodzenia atmosferycznego działających na układy ochrony przeciwprzepięciowych urządzeń elektrycznych.

Keywords


generator udaru kombinowanego; modelowanie; sztuczne sieci neuronowe

Full Text:

PDF

References


I. Chrabąszcz, S. Drapik, M. Dudzik, A. Kaczmarczyk i J. Prusak, „Analiza obciążeń zespołów prostownikowych, dla „inteligentnych” kolejowych podstacji trakcyjnych DC – wstępne badania symulacyjne wybranych przypadków,” Logistyka 6/2015, p. 990 – 999.

M. Dudzik, D. Łątka, M. Repelewicz, E. Stewarski i A. M. Stręk, „A preliminary feasibility study of a short-term prognosis of mining towers tops’ displacements with the use of artificial neural networks,” Technical Transactions. Civil Engineering, 2014.

M. Dudzik, S. Drapik i J. Prusak, „Approximation of overloads for a selected tram traction substation using artificial neural networks,” Technical Transactions, pp. 39-50, 2016.

G. P. Fotis, I. F. Gonos i I. A. Stathopulos, „SIMULATION AND EXPERIMENT FOR SURGE IMMUNITY ACCORDING TO EN 61000-4-5,” [Online]. Available: https://www.atecorp.com /ATECorp/media/pdfs/61000-4-5_Abstract.pdf.

A. S. Jagiełło, I. Chrabąszcz, S. Drapik, M. Dudzik, A. Kobielski i J. Prusak, „System do aktywnej regulacji obciążenia zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej i sposób aktywnej regulacji obciążenia zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej, Numer zgłoszenia: P.411511, Nasz znak: 150102”. Poland 10 03 2015, Zgłaszający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

A. Kobielski, S. Drapik, M. Dudzik i J. Prusak, „Wstępne studium efektywności zastosowania sieci neuronowych w badaniach obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych,” Technika Transportu Szynowego : TTS, 2014.

A. Malina i M. Dudzik, „WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW SIECI NEURONOWYCH W CELU ZMNIEJSZENIA AMPLITUD WAHAŃ MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W METODZIE STEROWANIA WEKTOROWEGO DTC,” Elektrotechnika w zastosowaniach trakcyjnych : [praca zbiorowa], Wydawnictwo PK, 2014.

R. Mielnik, „Synteza sterownika układu SZR urządzeń zasilania ruchem kolejowym z wykorzystaniem sieci Petriego oraz środowiska Labview,” XVII Ogólnopolska Konferencja Trakcji Elektrycznej SEMTTRAK 2016, Zakopane, pp. 379 - 386, 2016.

„PC6-288, OPIS OGÓLNY GENERATORA IMPULSÓW UDAROWYCH DUŻEJ ENERGII”.

„PN-EN 61000-4: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-5: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary,” 2014.

„Główny Urząd Miar, Wyrażanie niepewności pomiaru,” Przewodnik, © ISO 1995.

A. Siwik i Z. Wróbel, „Modelling and Metrological features in overvoltage protection testing efficiency of lightning arresters applied in the railway feed system”.26th International Conference on Lightning Protection, Poland, Sep. 2002.

Z. Wróbel, „Simulation Possibility of Performance of Avalanche Diode Using a Combination Wave Generator”.2011 IEEE 20th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), 27-30 jun 2011, Gdańsk.

Z. Wróbel, „Possibility of the modelling of combination waves generators,” Przegląd Elektrotechniczny PL, ISSN 0033-2097, R. 86 NR 9/2010, 289-292.

Z. Wróbel, „Analiza układów ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.Rozprawa Doktorska, AGH Kraków, 2002 .


GOST Style Citations