The research of temperature effects windings of the induction traction motors on operation autonomous voltage inverters

Authors

  • О.М. Петренко National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
  • Б.Г. Любарський National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine
  • Є.С. Рябов Рlant Electrotyazhmash, Kharkiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/etr.v0i12.101792

Keywords:

asynchronous traction motor, autonomous voltage inverter, pulse-width modulation, optimal modes, effectiveness factor, temperature windings traction engine.

Abstract

The article is devoted to the development of methods for determining changes depending on the operating mode of autonomous inverter voltage from the traction motor temperature, which is based on determining the effectiveness of traction drive. A feature of the technique is the definition of drive efficiency as a result of solving the problem of optimizing the traction drive parameters using the combined method of the search on the basis of genetic algorithm and method of Nelder - Mead. The proposed target function to determine the effectiveness of its drive for determining the optimum operating conditions when using different modes of PWM. For acceleration and deceleration mode provides the use of a vector of the objective function with the components caused by the efficiency and power of traction, and the mode is the cruise scalar function, which is due to drive efficiency.

As parameters for the mode space vector PWM is selected vector with sliding components and a modulation ratio, and for the single PWM - slip.

Author Biographies

О.М. Петренко, National University of Urban Economy in Kharkiv

Associate Professor

Б.Г. Любарський, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Professor

Є.С. Рябов, Рlant Electrotyazhmash, Kharkiv

Section Head

References

Lyubarskiy B. G. Teoretychni osnovy dlya vyboru ta otsinky perspektyvnykh system elektromekhanichnoho peretvorennya enerhiyi elektrorukhomoho skladu. Dokt., Diss. [The theoretical basis for the selection and evaluation of promising systems of Electromechanical energy conversion electric rolling stock. Doct. Diss.]. Kharkiv, 2014. 368 p.

Lyubarskiy B. G. Optimizatsiya rezhimov raboty tyagovogo asinkhronnogo privoda [Optimization of operation modes of asynchronous traction drive]. Elektrika – Electrics, 2014, no. 6, pp. 5-10.

Petrenko O.M., Lyubarskiy B. G. Matematychna model' optymal'noho keruvannya rukhom elektrorukhomoho skladu na pidstavi vyrishennya rivnyan' Hamil'tona-Yakobi-Bellmana [Mathematical model of optimal motion control of electric rolling stock on the basis of the solution of the equations of Hamilton-Jacobi-Bellman]. Informatsiyno-keruyuchi systemy na zaliznychnomu transporti - Information management systems in railway transport, 2016, no. 2, pp. 19-24.

Blokhin E.P., Pshin'ko A.N., Evdomakha G.V., Skalozub V.V. Vybor energeticheski optimal'nykh rezhimov vedeniya poezdov [The selection of energetically optimal modes of trains]. Zaliznychnyy transport Ukrayiny - Railway transport of Ukraine, 2001, no. 6, pp. 19-22.

Dmitrienko V.D., Zakovorotnyy A.Yu. Modelirovanie i optimizatsiya protsessov upravleniya dvizheniem dizel'-poezdov [Modeling and optimization of the processes control the movement of diesel trains]. Kharkiv, NTMT Publ., 2013. 248 p.

Petrenko O.M., Lyubarskiy B. G., Hlyebova M.L. Prohramno-oriyentovana matematychna model' rukhu transportnoho zasobu [Software-oriented mathematical model of the vehicle]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «Kharkivs'kyy politekhnichnyy instytut» [Bulletin of National technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"], 2016, no. 6 (1178), pp. 89-95.

Petrenko O.M., Lyubarskiy B. G. Vyznachennya efektyvnosti elektrorukhomoho skladu. Osnovni polozhennya ta pidkhody [Determination of the effectiveness of electric rolling stock. The main provisions and approaches]. Informatsiyno-keruyuchi systemy na zaliznychnomu transporti - Information management systems in railway transport, 2015, no. 6, pp. 8-13.

Petrenko O.M., Lyubarskiy B. G. Analiz metodiv vyznachennya enerhetychno optymal'nykh parametriv upravlinnya transportnykh zasobiv [Analysis of methods for determining energy-optimal control parameters of vehicles]. Systemy ozbroyennya i viys'kova tekhnika - Weapons systems and military equipment, 2015, no. 4(44), pp. 96-100.

Petrenko O.M., Lyubarskiy B. G. Vyznachennya chynnykiv, shcho vplyvayut' na efektyvnist' elektrychnoho transportnoho zasobu [Determination of factors affecting the efficiency of electric vehicles]. Systemy obrobky informatsiyi - System of information processing, 2015, no. 12(137), pp. 37-42.

Severyn V.P. Modeli i metody optymizatsiyi pokaznykiv yakosti system avtomatychnoho upravlinnya enerhobloku atomnoyi elektrostantsiyi. Avtoreferat Diss. [Models and methods for optimization of quality parameters of automatic control systems of the nuclear power plant unit. Author’s abstract]. Kharkiv, 2007, 35 p.

Severyn V.P., Nikulina E.N. Metody odnomernogo poiska [Methods of one-dimensional search]. Kharkiv, NTU KhPI Publ., 2013. 124 p.

Lyubarskiy B. G., Severyn V.P., Ryabov E.S., Emel'yanov V.L. Sintez tyagovogo reaktivnogo induktornogo dvigatelya s aksial'nym magnitnym potokom dlya skorostnogo podvizhnogo sostava [Synthesis of reactive traction induction motor with axial magnetic flux for high-speed rolling stock]. Elektrotekhnika i elektromekhanika - Electrical engineering and electromechanics, 2010, no. 6, pp. 28 – 30.

Panchenko T. V. Geneticheskie algoritmy [Genetic algorithms]. Astrakhan', Astrakhan University Publ., 2007. 88 p.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Electric Rolling Stock