Identification model speed electric rolling stock AC

Authors

  • Т.М. Міщенко Dnipropetrovsk National University of Railway Transpor named after academician V. Lazaryan, Lazaryan Street, 2 Dnepr, Ukraine, 49010, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6336-7350

DOI:

https://doi.org/10.15802/etr.v0i12.100723

Keywords:

high-speed electric rolling stock, quality of electrical energy, converter 4q-s.

Abstract

Design and numerical calculations of the identification model of high-speed electric rolling stock (EPS) AC. Methods. The procedure and equipment time regi-stration of random processes traction voltages and electric currents on AC operating areas, methods of power quality assessment in accordance with GOST 13109-97, methods of operational calculus, the theory of random processes and deductions, as well as methods of probabilistic and statistical obrabotkiostsillogramm and corded . The estimation of the harmonic content of the traction voltage and current high-speed electric DS3M that allowed to build and use a transfer function model as his identity. It is shown that the impulse response function is as the inverse Laplace transform of the transfer function. Numerical calculations matematicheskogotiiya electric traction current DS3M in transition mode. It is shown that high-speed types of EPS, which have output the adjustable type pre-4q-s, members are provided, and the harmonic voltage (in first approximation) current. An analytical expression of the impulse response function by the inverse Laplace transform of the transfer function. It is proposed as an identification model EPS to use the impulse response function. The analytical pattern of change of the expectation of a high-speed electric traction current. Held fast Fourier analysis of EPS converters 4q-s traction voltage and current allows the construction of models of identification to use the method of transfer functions. The resulting analytical relation impulse response function allows you to use it as an identification model for the analysis of electromagnetic processes in high-speed EPS in transition mode. Numerical calculations allow us to establish patterns of close functional interrelatedness of the impulse response and transfer function for each type of high-speed EPS.

Author Biography

Т.М. Міщенко, Dnipropetrovsk National University of Railway Transpor named after academician V. Lazaryan, Lazaryan Street, 2 Dnepr, Ukraine, 49010

Department  "Intelligent power systems", Associate professor

References

Mishchenko,T.M. Teoretychni aspekty ta metody identyfikatsiyi parametriv prystroyiv system elektrychnoyi tyahy. Metod vahovoyi funktsiyi/ T.M. Mishchenko // Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu, 2014, # 5 (53). – S. 74-82.

Mishchenko,T.M. Metod identyfikatsiyi parametriv prystroyiv systemy elektrotyahy pry proektuvanni shvydkisnoho rukhu poyizdiv / T.M. Mishchenko //Materyalы VIII Mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy Эlektryfykatsyya zaliznychnoho transportu TRANSЭLEKTRO-2015. – 2015. – S. 47-48.

Khvorost, N.V. Эlektrycheskye zheleznыe dorohy: эtapы y perspektyvы razvytyya. / N.V. Khvorost, N.V. Panasenko // Elektrotekhnika i Elektromekhanika. −2003. −#4. −S.104-114

Mishchenko, T.M. Perspektyvy skhemotekhnichnykh rishen' i modelyuvannya pidsystem elektrychnoyi tyahy pry vysokoshvydkisnomu rusi poyizdiv/ T.M. Mishchenko// Naukovyy zhurnal Elektrotekhnika ta Elektroenerhetyka, Zaporiz'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet 2014. – # 1. – S. 19-28.

Lashko, A.D. Tekhnichni vymohy do tyahovoho rukhomoho skladu novoho pokolinnya. / A.D. Lashko, S.H. Hryshchenko // Zaliznychnyy transport Ukrayiny. −2008. −#3. −S.11-14.

Eijkhoff Р.,Trends and Progress in System Identification. / Pergamon Press. Oxford.,1981-400 p.

Ljung L. Sуstem Identification. Sweden/ By Prentice-Hall. ,1987 – 432 p.

Kostin, M.O. Teoretychni osnovy elektrotekhniky. / M.O. Kostin, O.H. Sheykina/ /Dnipropetrovs'k, DNUZT, -2006, t.1. – 336 s.; -2007, t.2. – 276 s.

Kozn G. Mathematical: Hadbook for scientists and Engineers / T. Kozn: Mgraw Hill Book Company. London,1961.-720р.

Het'man H.K, Teoryya эlektrycheskoy tyahy.-Dnepropetrovsk: yzd-vo «Makovetskyy», 2011. – 456s

Mishchenko,T.M. Harmoniynyy analiz pervynnykh napruhy ta strumu novykh typiv elektrovoziv zminnoho strumu. / T.M. Mishchenko, A.A. Bosyy// Hirnycha elektromekhanika ta avtomatyka: Nauk. – tekhn.zb. – 2012. – Vp. 89 – S. 16-20.

Mishchenko, T.M. Heometrychne traktuvannya reaktyvnoyi potuzhnosti ta yoho zv"yazok zi spektral'nym skladom tyahovykh napruhy ta strumu shvydkisnykh elektrovoziv. / T.M. Mishchenko.//Naukovyy zhurnal Elektrotekhnika ta Elektroenerhetyka, Zaporiz'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet 2015. – # 2. – S. 81-86.

Razanov, Yu.K Sovremennыe metodы uluchshenyya kachestva эlektroэnerhyy (analytycheskyy obzor) / Yu.K. Rozanov, M.V Ryabchynskyy.// Эlektrotekhnyka. –1998. –#3. S.10-17.

Lyvshyts, N.A. Veroyatnostnыy analyz system avtomatycheskoho upravlenyya // N.A. Lyvshyts, V.N. Puhachev // –M..: Sovet·skoe radyo, 1963. –896s.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Power Supply